Waarom opteren voor lokale reclame?

21 november 2017

Of u nu een eenmanszaak, KMO, groot bedrijf, uitgever of reseller bent, u stelt zich misschien vragen bij het lokale gegeven wat betreft reclame. Waarom lokale reclame maken? En meer in het bijzonder, waarom digitale lokale reclame maken?

Er kan vandaag de dag niet worden ontkend dat consumenten minder agressieve en meer aan hun profiel aangepaste reclame verlangen. ITR News schat dat ongeveer 1 consument op 2 merken verwerpt die hen niet-gerichte reclame sturen¹ . Het gebruik van adblocks zit in de lift, tools waarmee online reclame kan worden geblokkeerd. Dit vormt een bedreiging voor de sector van digitale reclame. Volgens schattingen gebruikt 36% van de Fransen er één op hun computer, wat overeenkomt met een verhoging van 20% tussen januari en november 2016².

De consumenten verwachten vandaag meer nabijheid met de merken.

De lokaliseringskwestie staat dus centraal voor reclameprofessionals. Er bestaan zeker verschillende manieren om “dichter bij de consument te komen”, maar het belangrijkste gegeven is vooral de geografie: volgens een studie van Google willen 4 consumenten op 5 reclame die is aangepast aan hun stad, postcode of onmiddellijke omgeving³. Het gaat dus voornamelijk om geografisch nabijgelegen consumenten. Ook zijn consumenten volgens deze studie veel meer geneigd om in de winkel te kopen in plaats van online als ze niet ver van de winkel wonen, het product snel en tegen een betere prijs kunnen krijgen⁴.

De opmars van het lokale is niet alleen een reactie ten opzichte van de nadelige effecten van online reclame (spervuur aan reclame, opdringerige en slecht gerichte reclame, onderbroken activiteit…). Het fenomeen lokaal is ook een sociale beweging die elk jaar groter wordt. Het staat vandaag ook voor een levenswijze, ongetwijfeld als reactie op overconsumptie en de nefaste gevolgen ervan de laatste decennia. Zo schatten 86% van de Fransen in 2017 dat lokaal consumeren beantwoordt aan de grote sociale uitdagingen van de huidige maatschappij en bijdraagt aan de beperking van de impact op het milieu⁵ . Ze denken dat deze manier van consumptie verschillende voordelen met zich meebrengt zoals de kwaliteit van de producten, de traceerbaarheid ervan en de steun aan de lokale economie.

We hebben aangetoond dat inzetten op het lokale cruciaal is in de huidige maatschappij, maar waarom opteren voor een digitale lokale reclame?

Er zijn verschillende manieren om lokale reclame te verspreiden. De radio is één van de voornaamste vectoren, maar ook lokale tv-zenders, kranten, folders, enz.

Vanuit een puur strategisch en financieel standpunt is het zeer interessant om in te zetten op een lokale reclamecampagne in digitale advertentieruimtes. Dit is veel gerichter en dus kwalitatiever, terwijl het minder tijd kost en goedkoper is dan de andere traditionele lokale uitzendkanalen. Een online gegeolokaliseerde reclamecampagne kan snel worden gecreëerd, terwijl de kosten voor het ontwerp en de verspreiding veel lager worden gehouden dan bij andere soorten campagnes zoals tv of radio, en zal worden verspreid op de grootste premium sites, alleen naar de gekozen doelgroep toe.

Of u nu een groot bedrijf, een KMO, een uitgever of zelfs een eenmanszaak bent, een online en lokale reclamestrategie aannemen is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van een doordachte communicatiestrategie die op alle opzichten beantwoordt aan de eisen van consumenten.

¹ http://www.itrnews.com/articles/162214/consommateur-deux-rejette-marques-envoient-publicites-publicites-ciblees.html?key=00b2252d4ed332a0
² Volgens een door iAB France en Ipsos gevoerde studie in november 2016.
³ https://think.storage.googleapis.com/docs/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search_research-studies.pdf
⁴ https://think.storage.googleapis.com/docs/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search_research-studies.pdf
⁵ Volgens de door Arcane Research gevoerde studie tussen 21/12/2016 en 12/01/2017 met een steekproef van 2.635 Fransen. "

Press contact

Articles relatifs