Privacy nl

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Recht op privacy

Proxistore verbindt zich ertoe de in Europa geldende wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven: persoonsgegevens worden door Proxistore verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, evenals de daaraan gerelateerde koninklijke besluiten.

De wetsteksten kunnen worden geraadpleegd op de website van de privacycommissie (http://www.privacy.fgov.be/).

Verzamelde gegevens en gegevensverzamelingsmethodes

De website van Proxistore heeft openbare gedeeltes die onbeperkt toegankelijk zijn voor iedere bezoeker en gedeeltes met beperkte toegang, open voor een aantal gebruikerscategorieën.

De volgende gegevens van persoonlijke aard kunnen door Proxistore worden verzameld:

Uw persoonsgegevens kunnen op twee verschillende manieren worden verzameld of verwerkt:

De gebruiker kan ook definitief verhinderen dat Proxistore hem/haar geolokaliseert. Om dit te doen, hoeft hij alleen maar naar een van de volgende pagina’s van de site te gaan: FAQGeoloc WidgetVerbeter geolocatieGéoloc +) en klik op de knop “Niet langer worden geolokaliseerd door Proxistore” op de Proxistore geolocatie widget .

Het zou echter jammer zijn om cookies te vermijden, omdat u zo geen reclame krijgt op basis van uw voorkeuren en interesses, zoals gegeolokaliseerde reclame. Daarnaast kan het zijn dat sommige of alle functionaliteiten van de website niet meer naar behoren werken.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

Als u bent geïdentificeerd om naar een gedeelte met beperkte toegang van onze website te gaan, kunnen we ertoe genoopt zijn om naar uw in ons informatiesysteem opgeslagen gegevens te gaan om de gevraagde dienst te verlenen.

Als u ermee akkoord bent gegaan om gegeolokaliseerd te worden, zal deze autorisatie gelden voor alle partnersites van Proxistore en zal die één jaar lang geldig blijven. Zo ontvangt u wanneer u de Proxistore-website of websites van onze partners bezoekt gegeolokaliseerde reclame. Onze partners hebben geen toegang tot uw lokalisatie die door een door Proxistore beheerd automatisch systeem wordt verwerkt, dat de reclame selecteert die aan u wordt gericht.

De verzamelde gegevens worden niet overgedragen, noch ter beschikking gesteld van derden. We behouden ons echter het recht voor om persoonsgegevens op verzoek van een wettelijke bevoegdheid bekend te maken overeenkomstig de geldende wetten en regelgevingen

Cross Device Tracking

Om conversies van advertenties te meten en te rapporteren wanneer deze plaatsvinden na meerdere opdrachten op verschillende devices cookies of andere gegevensverzamelingstechnologie instellen en / of gebruiken die informatie verzamelen (exclusief de naam , adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites en / of mobiele websites op uw verschillende apparaten, om inhoud en advertenties te bieden over goederen en diensten die voor u interessant zijn op die verschillende devices.

Onze partner gebruikt een probabilistisch model door anonieme signalen te matchen om een gebruiker te identificeren. Deze signalen omvatten:

Als u meer informatie over deze praktijk wilt en uw keuzes hieromtrent wilt weten, raadpleegt u het privacybeleid van de betreffende derden.

In een dergelijk geval treden adverteerders, voor wie de advertentiecampagne door PROXISTORE wordt vrijgegeven, op als verwerkingsverantwoordelijke en PROXISTORE fungeert als verwerker (met de betekenis zoals uiteengezet in artikel 4 van de GDPR).

Beveiliging

Proxistore treft de gepaste beveiligingsmaatregelen om u te garanderen dat persoonsgegevens conform de doeleinden waarvoor ze werden verzameld worden gebruikt.

Proxistore zal alles in het werk stellen opdat de gepaste beveiligingsmaatregelen worden getroffen om u te beschermen tegen het verlies en het misbruik van op onze website verzamelde persoonsgegevens, evenals tegen de niet-toegestane communicatie aan een derde of de wijziging van dergelijke gegevens.

Recht van toegang, rectificatie en aantekening

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Proxistore nv, met maatschappelijke zetel te Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-saint-Guibert, en die u kunt contacteren op één van de manieren vermeld in de onderstaande Contact-rubriek.

Conform de geldende wetgeving hebt u het recht op toegang tot de informatie en gegevens van persoonlijke aard die u aangaan, evenals het recht op rectificatie. Op verzoek kunt u dus uw persoonsgegevens raadplegen en eventuele onjuistheden corrigeren. Als u deze rechten wenst uit te oefenen, neemt u contact op zoals hieronder in de Contact-rubriek vermeld. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen, na uw identiteit te hebben gecontroleerd.

In overeenstemming met de geldende wetgeving hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens van zodra deze verwerking wordt uitgevoerd voor reclame- en marketingdoeleinden. U kunt dit recht kosteloos uitoefenen en zonder opgave van redenen op eenvoudig verzoek aan de hierboven opgegeven verwerkingsverantwoordelijke.

Wat is een cookie?

Wanneer iemand naar een partnersite van Proxistore surft, worden er cookies geplaatst op zijn apparaat voor publicitaire doeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van het apparaat wordt bewaard. Geolokalisatiecookies, die – gecombineerd met de gegevens van andere bronnen, zoals het IP-adres van de gebruiker, de door de gps of een gelijkaardige functionaliteit opgeleverde lokalisatie van het apparaat, de gekende locatie van gelijkaardige gebruikers – precies de locatie van het apparaat van de gebruiker onthullen, die door Proxistore nv (Avenue Pasteur 6/H, 1300 WAVRE, België) en partnersites ervan zal worden gebruikt om de op basis van de locatie van het apparaat van de gebruiker geselecteerde reclame te tonen. De gebruiker kan verhinderen dat Proxistore-geolokalisatiecookies op zijn/haar apparaat worden geplaatst door zijn/haar browser te configureren of door op “Niet meer gegeolokaliseerd worden door Proxistore” te klikken. Geen cookies toestaan wanneer u een website bezoekt, kan er echter voor zorgen dat enkele of alle functionaliteiten van de website niet meer naar behoren werken.

Aarzel niet meer !

Neem contact op met een expert voor een demo van onze oplossingen en technologieën

DEMO AANVRAGEN