Hoe werkt het gepatenteerde geolkaliseringssysteem van Proxistore ?

21 november 2022

Communiceer online op een gegeolokaliseerde en uiterst precieze manier dankzij ons systeem van geolokalisatie in cascade.

Wanneer de surfer met één van de partnersites in het Proxistore-netwerk wordt geconfronteerd, controleert Proxistore zijn locatie om hem een gerichte reclame te bieden afhankelijk van zijn geolokalisering.

Als de surfer al over een op zijn toestel geregistreerde Proxistore-lokaliseringscookie beschikt, controleert Proxistore of er een advertentie te verspreiden is die overeenkomt met de locatie van de surfer. Als dit het geval is, zal Proxistore de overeenkomstige advertentie laten zien aan de surfer.

Als de surfer nog geen lokaliseringscookie heeft, gaat Proxistore hem via verschillende methodes lokaliseren. Er zijn 2 lokaliseringsmethodes:

  1. Hetzij via de HTML5-capaciteit van de browser (1)
  2. Hetzij via IP (2)

1. HTML5 en de ‘Location Service’ :

De lokalisering gebeurt via de browser en de ‘Location Service’. Als de surfer geen op zijn toestel geregistreerde geolokaliseringscookie heeft, zal Proxistore aan de hand van een pop-upbericht de surfer vragen of hij zijn locatie wil delen:

Als de surfer akkoord gaat, doet de browser een beroep op een lokalisatiedienst (Google Service Location, Microsoft Service Location of Apple Location Service andere “location services”) om de SSID (Service Set Identifier) te geven. De SSID is de naam van een draadloos netwerk waarmee een wifi-terminal (hotspot) of een verbinding kan worden geïdentificeerd.

Maar het HTML5-mechanisme maakt geen gebruik van de SSID. De browser heeft minstens alleen de IP te zijner beschikking. Als hij één of meerdere SSID’s bezit, zal hij ze overmaken. Als hij over informatie beschikt over de 3G-masten (mobiele browser, zal hij die overmaken. Als hij over exacte coördinaten beschikt (gps op een mobiele browser bijvoorbeeld), zal hij die ook overmaken.

De HTML5/Location Service-lokalisering kan dus meer of minder precies zijn afhankelijk van het feit of de browser meer of minder informatie overmaakt. Hoe meer nuttige informatie de browser verschaft, hoe preciezer de informatie uiteraard.

(Opgelet: ons pop-upsysteem kan niet werken zonder HTML5 of hoger. Als onze surfer over een toestel van een oude generatie beschikt, HTML4 bv., zal de surfer worden gegeolokaliseerd via alleen het IP-adres).

De geregistreerde cookies nadat de surfer het delen van gegeolokaliseerde gegevens heeft aanvaard, hebben een levensduur van één jaar.

2.IP :

Als het toestel geen HTML5-capaciteit heeft, kan het de surfer niet vragen om zijn lokalisatie te delen en zullen wij de surfer rechtstreeks via zijn IP-adres geolokaliseren. Hetzelfde geldt voor als de surfer een toestel met HTML5-capaciteit heeft, maar weigert gegeolokaliseerde gegevens te delen.

IP-lokalisering gebeurt momenteel via een database die correspondeert met IP Maxmind.

L’adresse IP est morte, longue vie Proxistore :

We hebben onze geolokaliseringscascade verbeterd door er een IP-filter aan toe te voegen.

IP-informatie is op zich geen precieze informatie. Soms worden meerdere surfers en hun verschillende IP-adressen samengevoegd op één en hetzelfde geografische punt (breedte x; lengte y). Dit is te wijten aan het beleid van de ISP van de surfers die helaas niet altijd overeenstemt met de realiteit en wat we onder controle hebben. Hierdoor zitten we met foute informatie wat betreft de geografische positie van de via IP-adres gelokaliseerde surfers.

In een steekproef met meer dan 30.000 surfers in België en Frankrijk die aanvaard hebben om door Proxistore gelokaliseerd te worden, legt de vergelijking tussen de werkelijke positie (gevonden via 3G/4G, wifi, gps) en de geografische positie van het IP-adres afstandsverschillen bloot (bron onderworpen aan de controle door onze externe auditor BDO).

70% van de individuen bevinden zich op meer dan 5 km van hun werkelijke positie. Door alleen het IP in acht te nemen om de surfer te geolokaliseren, laat de adverteerder veel potentiële lokale consumenten links liggen.

We wilden de kwaliteit van de geolokaliseringsinformatie van de verzamelde IP-adressen dus verbeteren. Hiervoor hebben we een technologische ontwikkeling op punt gesteld om de IP-adressen van onze surfers te KWALIFICEREN.

Kortom, we vergelijken de via het IP gegeolokaliseerde surfers met de surfers die hun aanvaarding hebben gegeven (gelokaliseerd door HTML5) en samengevoegde IP-adressen hebben op dezelfde geografische positie.

Om de meeste internetgebruikers niet op dezelfde geografische positie te laten, hebben we ervoor gekozen om de IP-lokaliseringen te KWALIFICEREN ten opzichte van de lokalisering van de andere correct door HMTL5 gelokaliseerde surfers. Kwalificeren betekent dat we deze IP-surfers willekeurig, maar harmonieus zullen redispatchen in een juistere zone dan één breedte- en lengtegraad.

Wanneer de mogelijke redispatchzone een te groot territorium beslaat, hebben we met het oog op de kwaliteit van de verspreide informatie besloten om deze geolokalisering niet te gebruiken en niets aan deze surfers weer te geven die volgens ons te slecht gegeolokaliseerd zijn. We laten op dat moment de uitgever de mogelijkheid om één van zijn nationale advertenties te verspreiden.

De levensduur van de geolokaliseringscookie is 7 dagen als de surfer heeft geweigerd of niet heeft aanvaard om zijn locatie te delen.

Handmatige lokalisering:

Wanneer de surfer voor zijn toestel zit en naar één van de partnersites in het Proxistore-netwerk surft, controleert Proxistore zijn locatie om hem een gerichte reclame te bieden afhankelijk van zijn geolokalisering.

Als de surfer door Proxistore via HTML5 of IP wordt gelokaliseerd op een plaats die hij niet wilt en als hij deze informatie wil aanpassen, is dat mogelijk. De surfer kan zijn locatie aanpassen, hetzij aan het begin van de advertentie zelf die hem terugbrengt op de herlokaliseringspagina van Proxistore, hetzij door zelf rechtstreeks naar de herlokaliseringspagina van Proxistore te gaan om er de gewenste locatie op te geven.

Een handmatige herlokalisering is dus een alternatief a posteriori om de locatie van de surfer aan te passen (daarom spreekt men van herlokalisering).

De levensduur van de handmatige herlokaliseringscookie bedraagt 1 jaar.

Schéma de géolocalisation :

Proxistore geolokaliseert gemiddeld 90% van de surfers (normaal 100%, maar 10% vrijwillig niet gebruikt, want volgens ons niet precies genoeg). De surfer zal minstens via zijn IP-adres worden gelokaliseerd. Afhankelijk van zijn verbinding en de HMTL5-compatibiliteit van zijn toestel zal Proxistore, als de surfer de vraag om geolokalisering aanvaardt, een veel preciezere geolokaliseringsinformatie verkrijgen. Tot slot, eens de surfer is gelokaliseerd door Proxistore, kan deze laatste op ieder ogenblik zijn locatie aanpassen en zich handmatig herlokaliseren. Op dat moment wordt de oude cookie van het toestel gewist en wordt de nieuwe door de surfer gespecificeerde cookie op het toestel geregistreerd.

Press contact

Articles relatifs